Opozorilo

Tehnike niso nadomestilo ali zamenjava za strokovno medicinsko pomoč in zdravljenje. 
Pridobljeno znanje in tehnike ne nadomeščajo medicinskega diagnosticiranja in predpisanega medicinskega zdravljenja.
Pred pričetkom izvajanja tehnik potrjujem, da so morebitne duševne, čustvene ali mentalne bolezni ali motnje popolnoma ozdravljene.
Vse tehnike in prakse bom izvajala v skladu z navodili in na lastno odgovornost.
Če med izvajanjem tehnik začutite kakršnokoli fizično ali čustveno bolečino, bom nemudoma prenehala z izvajanjem tehnike. 

Tehnike ne uporabljate oz. prakticirate če:
če od posega ali operacije v nožnici, maternici ni minilo vsaj pol leta
če imate rane ali poškodbe v nožnici, sluznici, maternici, rodilih
če imate sveže ali odprte brazgotine na nožnici, maternici, rodilih
če ste noseča

Odgovornost za posledice napačne uporabe in nepravilnega izvajanja tehnik in praks, ki ni v skladu z navodili, pripada izključno samo tistemu, ki izvaja tehniko. Females Academy (Karmen Bezget, s.p., svetovanje in izobraževanje,) ni in ne more biti odgovorna za kakršnekoli posledice napačne uporabe navodil in izvajanja tehnik.