Pravila poslovanja, obvestila in opozorila Females academy

Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja spletne strani femalesacademy.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Femalesacademy.com je spletna stran, ki jo upravlja Karmen Bezget s. p., svetovanje in izobraževanje, ponudnik storitev e-poslovanja, v nadaljevanju ponudnik. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne strani femalesacademy.com, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Pomembno obvestilo in opozorila:

Z izpolnjeno prijavnico za katerekoli programe v organizaciji Females Academy, potrjujem, da razumem, sprejmem in se strinjam s pogoji udeležbe, in sicer da:

Tehnike niso nadomestilo ali zamenjava za strokovno medicinsko pomoč in zdravljenje.

Pridobljeno znanje in tehnike ne nadomeščajo medicinskega diagnosticiranja in predpisanega medicinskega zdravljenja.

Tehnike ne prakticirate:

  • če od posega ali operacije v nožnici, maternici ni minilo vsaj leto dni
  • če imate rane ali poškodbe v nožnici, sluznici, maternici, rodilih
  • če imate sveže ali odprte brazgotine na nožnici, maternici, rodilih
  • če ste noseča

Pred pričetkom izvajanja tehnik potrjujem, da so morebitne duševne, čustvene ali mentalne bolezni ali motnje popolnoma ozdravljene.

Vse tehnike in prakse bom izvajala v skladu z navodili in na lastno odgovornost.

Če med izvajanjem tehnik začutite kakršnokoli fizično ali čustveno bolečino, bom nemudoma prenehala z izvajanjem tehnike.

Odgovornost za posledice napačne uporabe in nepravilnega izvajanja tehnik in praks, ki ni v skladu z navodili, pripada izključno samo tistemu, ki izvaja tehniko. Females Academy (Karmen Bezget, s.p., svetovanje in izobraževanje,) ni in ne more biti odgovorna za kakršnekoli posledice napačne uporabe navodil in izvajanja tehnik.

Ob kakršnihkoli pomislekih, dvomih ali vprašanjih kontaktirajte karmen.bezget@femalesacademy.com

Kot udeleženka online programov in delavnic (v nadaljevanju; storitev) v organizaciji Females Academy (Karmen Bezget s.p., svetovanje in izobraževanje), izjavljam, da se online storitev udeležujem prostovoljno, po lastni želji in volji ter na lastno odgovornost.

Z izpolnjeno prijavnico in udeležbo programa potrjujem, da:

– se bom online storitev udeležila zdrava in brez poškodb ter, da ne prikrivam nobenih morebitnih bolezni ali poškodb oziroma zdravstvenih stanj, ki bi pomenile oviro za mojo prisotnost na online storitvah in da ne bom zahtevala nikakršne odgovornosti od organizatorja programa;

– pred pričetkom izvajanja tehnik potrjujem, da so morebitne čustvene, duševne ali mentalne bolezni ali motnje popolnoma ozdravljene ali jih nisem deležna.

– Vse tehnike in prakse bom izvajala v skladu z navodili in na lastno odgovornost.

– če med izvajanjem tehnik začutim kakršnokoli fizično ali čustveno bolečino, bom nemudoma prenehala z izvajanjem tehnike. In bom o kakršnihkoli zdravstvenih stanjih, poškodbah ali težavah, ki bi se mi pojavile oziroma nastale tekom programa, takoj seznanila organizatorja, nemudoma prenehala z nadaljevanjem ter poiskala ustrezno pomoč;

– sem seznanjena z vsemi navodili in napotki organizatorja glede poteka programa, podanimi pred ali med programom ter objavljenimi na spletni strani organizatorja in da jih razumem in sprejemam;

– se bom v času programa in tudi ob kasnejšem izvajanju pridobljenega znanja in tehnik, ravnala v skladu z vsemi pisnimi in ustnimi navodili, pravili in pogoji, ki so mi bili s strani organizatorja že predstavljeni oziroma mi bodo kot udeleženki programa predstavljeni še neposredno, pisno ali ustno, na samem programu in da ne bom ravnala v nasprotju z njimi oziroma jih kršila;

– se zavedam, da organizator programa ni odgovoren za moja dejanja, niti morebitne posledice kot so poškodbe, moralna škoda, bolečine…

– izjavo s klikom potrjujem prostovoljno, kar je odraz moje lastne in svobodne volje;

– da sem seznanjena, da je izpolnitev in potrditev izjave organizatorju pred začetkom programa bistveni pogoj za udeležbo in udejstvovanje na delavnici;

Karmen Bezget s. p., svetovanje in izobraževanje ,Terčeva ulica 45, 2000 Maribor ščiti vašo zasebnost in vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem, in jih obravnava kot zaupne. Z njimi ravna pošteno in zakonito, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov). Soglašam, da me organizator obvešča o prihodnjih dogodkih in novostih.

Izjavljam in s svojo potrditvijo na tej strani izrecno potrjujem, da sem vsebino podane izjave pozorno prebrala, da jasno razumem vse v njih navedene zahteve in pogoje in da se z njimi strinjam.

Ob kakršnihkoli pomislekih, dvomih ali vprašanjih kontaktirajte: karmen.bezget@femalesacademy.com

Rezervacija mesta in nakup

S prijavo na delavnico je mesto zadržano za obdobje 72 ur oz. 3 delavnih dni. Vaša plačila pričakujemo najkasneje tretji dan oz. 72 ur od naročila, drugače gredo vstopnice nazaj v prodajo. Rezervacija vstopnic ni mogoča.

Potrditev prijave

Po oddaji prijave preko Google obrazca na spletni strani femalesacademy.com vam bo po elektronski pošti avtomatsko poslana potrditev prijave z vsemi pomembnimi podatki. Prosimo vas, da te skrbno preverite. Če želite prijavo spremeniti ali preklicati, nas o tem obvestite v najkrajšem možnem času oziroma bo vaše mesto od prijave zadržano 72 ur oz. 3 delavne dni. Če v tem času ne prejmemo plačila, je vstopnica na delavnico ponovno v prodaji.

Pravica do odstopa nakupa

Po nakupu je odstop od nakupa možen samo v primeru pisne odpovedi najkasneje 3 dni pred pričetkom delavnice iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen ali nesreča udeleženca ali bližnjega člana njegove družine, v tem primeru se mu plačilo lahko prenese na naslednjo delavnico, vendar le z ustreznimi pisnimi dokazili na karmen.bezget@femalesacademy.com. Organizator in vodja delavnice Females Academy, Karmen Bezget s. p., svetovanje in izobraževanje, nato sam na podlagi pojasnil, prejetih ne e-naslov, odloči ali je razlog upravičen in bo odobril prenos nakupa na naslednjo delavnico ali se prenese na drugo osebo, pooblaščeno iz vaše strani in odobreno in potrjeno od Females Academy, Karmen Bezget s. p., svetovanje in izobraževanje.

V primeru da se delavnice ne morete udeležiti niste upravičeni do vračila kupnine.

V skladu z 12. točko 43.člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa delavnice, so vse prijave oziroma nakupi delavnice obvezujoča, ne glede na način naročila prijave (po telefonu, elektronski pošti ali preko spleta). Delavnice, ki so bile kupljene preko spletne strani www.femalesacademy.com oziroma je bilo plačilo delavnice nakazano na Females Academy, Karmen Bezget s. p., svetovanje in izobraževanje, Terčeva ulica 45, 2000 Maribor, ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja,

V primeru odpovedi dogodka ali spremembe datuma delavnice je za urejanje nastale situacije in vračilo denarja v vseh primerih odgovoren organizator in vodja prireditve, Karmen Bezget s. p., svetovanje in izobraževanje. Ob nastanku navedenih okoliščin bo podjetje Females Academy, Karmen Bezget s. p., svetovanje in izobraževanje, kupce delavnic v najkrajšem možnem času obvestilo o možnostih vračila denarja.

Sodelovanje na programih in delavnicah

Tako kot vam, je tudi nam v interesu da si s tehnikami, praksami in znanjem, predanim na delavnicah in programih Females Academy, pomagate v vašoe naboljše in najkvalitetnejše. Ker je pri tem pomembno zdravstveno stanje ter kompstibilnost med predavateljom in udeleženko/cem, imamo tudi mi besedo pri izbiri vas. Najbolj pomembno je da korakamo v isto smer in se uskladimo glede končne vizije in trenutne situacije.

Popusti in akcije

Ponudnik si pridrži pravico spreminjati ali odstraniti ponudbo tekočih akcij. V primeru, da je plačilo opravljeno preko plačilnega naloga UPN  (TRR) in je akcija oz. promocija v tem času potekla oz. je bila odstranjena se ponudnik zavezuje, da bo upošteval akcijo oz. promocijo ob času, ko je bilo opravljeno plačilo.

V skladu s 1. točko 94. člena ZDDV- 1  se DDV ne obračunava.

Uporaba spletnega mesta

Pomen uporabe spletnega mesta

Uporaba tega spletnega mesta pomeni:
1. ogledovanje vsebin na spletni strani,

lahko pomeni pa tudi:
2. izpolnjevanje obrazcev na spletni strani,
3. naročanje storitev izobraževanja na spletni strani,
4. registracija kupca,
5. uporaba spletne aplikacije,
6. možnost komentiranja kupcev,
7. druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta.

Pravila uporabe spletnega mesta

Kupci morajo spletno mesto uporabljati odgovorno in brez povzročanja škode.

Prepovedano je:
1. kršiti avtorske pravice tretjih oseb oziroma kršiti druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
2. kršiti osebnostne pravice tretjih oseb (verska, politična prepričanja, zdravstveno stanje in druge z zakonom zaščitene pravice),
3. spodbujati sovraštvo ali nasilna dejanja,
4. spodbujati jemanje nedovoljenih substanc,
5. spodbujati ribarjenje na spletu (phishing),
6.namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave,
7. uporabljati spletno mesto z namenom nezakonite izmenjave datotek s pomočjo naprednega omrežnega povezovanja enakovrednih računalnikov (peer-to-peer),
8. uporabljati sistem za rudarjenje bitcoinov in drugih elektronskih valut,
9. izvajati druga dejanja, ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kazenskih predpisov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb.

Odgovornosti kupca

  1. Kupec je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor se ne strinja s pogoji poslovanja.
  2. Kupec je dolžan spletno mesto uporabljati na način, da ne povzroča škode spletnemu mestu ali prodajalcu namerno ali iz malomarnosti.
  3. Kupec lahko obvesti prodajalca o tehničnih motnjah ali nedelovanju spletne strani oziroma vsebin, v kolikor motenj ali nedelovanja prodajalec zaradi zunanjih vzrokov ne zazna. Ko prodajalcu lahko nastane škoda, pa je kupec to dolžan nemudoma storiti.

Odgovornosti prodajalca

Prodajalec odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere nima vpliva. Prodajalec se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin.

Prodajalec ne prevzema odgovornosti in kupec ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih:
1. škode, ki jo utrpi kupec ob nepravilni uporabi spletnega mesta ali ob neupoštevanju teh pogojev poslovanja,
2. slovničnih napak v besedilih,
3. če spletno mesto ne deluje 24ur/7 dni na teden 100%,
4. neustreznosti vsebin na spletni strani (vsebine na spletni strani so informativne narave in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti mnenj ustreznih strokovnjakov, razen če je to izrecno napisano),
5. povezav do spletnih mest tretjih oseb (za vsebine na spletnih mestih tretjih prodajalec ne prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno).

Avtorske pravice

Besedila na spletni strani

Vsebine in besedila na spletni strani prodajalca je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med prodajalcem in kupcem, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Fotografije in avdiovizualna dela na spletni strani

Vse slike, video posnetki in druga avdiovizualna dela, ki so objavljena na spletni strani so avtorsko delo prodajalca in jih je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med prodajalcem in kupcem, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Pravni dokument

Besedilo teh pogojev poslovanja je v posesti prodajalca in ga je prepovedano kopirati, distribuirati ali kako drugače razpolagati s tem besedilom brez pisnega soglasja lastnika informacijskega sistema, ki za prodajalca vzdržuje pogoje poslovanja, razen izjem, ki jih dopušča zakon. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov s strani lastnika informacijskega sistema, to je podjetje Females Academy, Karmen Bezget s. p., svetovanje in izobraževanje. Za dodatne informacije v zvezi s tem vprašanjem, kontaktirajte: karmen.bezget@femalesacademy.com .

Reševanje sporov

Prodajalec in kupec se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno.
Prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, zato se lahko potrošnik v primeru nerešenega spora obrne na organ alternativnega reševanja sporov.
Kupec lahko izbere alternativno obliko reševanja spora in svoje pravice uveljavlja preko spletišča: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.
Nacionalna kontaktna točka za dodatne informacije je določena v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kontaktni elektronski naslov je: nkt.mgrt@gov.si.
Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu prodajalca.

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 04.04.2019 13:41

Kontakt podjetja Females Academy

Females Academy, Karmen Bezget s. p., svetovanje in izobraževanje
Terčeva ulica 45,
2000 Maribor, Slovenija

karmen.bezget@femalesacademy.com

Pravica do zasebnosti

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov strank. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, lastne raziskave in analize in ostalo potrebno komunikacijo.

Kontakt

Če imate kakšno vprašanje, željo ali potrebujete našo pomoč, bomo naredili vse kar je v naši moči da razrešimo, vam pomagamo in ugodimo vašim željam.

Dosegljivi smo preko e-pošte: karmen.bezget@femalesacademy.com