Pravno obvestilo

Izjava o varstvu zasebnosti (Posodobitev po 13.6.2018)

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV IN KONTAKTNI PODATKI

Ta izjava velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja podjetje Females Academy, Karmen Bezget s.p., svetovanje in izobraževanje. (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Podatki o upravljavcu:
Females Academy, Karmen Bezget s. p., svetovanje in izobraževanje
Terčeva ulica 45, 2000 Maribor
E-pošta: karmen.bezget@femalesacademy.com

Females academy, Karmen Bezget s. p., svetovanje in izobraževanje ,Terčeva ulica 45, 2000 Maribor (v nadaljevanju: podjetje) ščiti vašo zasebnost in vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem, in jih obravnava kot zaupne. Z njimi ravna pošteno in zakonito, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov).

V kolikor bi želeli prenehati prejemati kakršna koli sporočila podjetja in torej izbrisati svoje podatke iz baze/mejling liste podjetja, lahko to storite s klikom na povezavo »ODJAVA« koncu katerega koli sporočila podjetja, lahko pa tudi pišete na elektronski naslov karmen.bezget@femalesacademy.com in zahtevate odjavo.

OSEBNI PODATKI, KI JIH OBDELUJEMO

Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, domači naslov, spol – zaradi nazivljanja, telefonska številka, e-pošta, podatke o podjetju);

Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (sledimo le anonimiziranemu kumulativnemu odstotku odprtih sporočil in klikov na povezave);

Podatki, ki jih sami prostovoljno razkrijete za objavo na spletnem mestu – na primer v svojih komentarjih k prispevkom ali v svojem mnenju – niso predmet varstva zasebnosti.

Podjetje ne zbira podatkov od oseb, mlajših od 18 let, če mu je znano, da so mladoletne, in sicer dokler posredovanja podatkov ne odobri njihov zakoniti zastopnik. Ta lahko kadar koli zahteva vpogled v podatke, ki jih je mladoletnik posredoval podjetju, in zahteva, da se odstranijo iz baze podjetja.

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

 • Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:
 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za statistične analize o prodaji naših storitev in o uporabi naših spletnih strani.

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Vsi podatki, povezani z obračuni in plačili, vključno s kontaktnimi podatki in računi, se hranijo še 10 let od popolnega plačila storitev.

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe. Podatke o tem, katere storitve ste od nas kupili, pa hranimo trajno oz. dokler ne prejmemo vaše zahteve za izbris podatkov.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

VARSTVO ZASEBNOSTI IN RAZKRITJE PODATKOV

Podjetje vaše osebne podatke brez opozorila razkrije le, če to zahteva zakonodaja ali v dobronamernem prepričanju, da je to potrebno za: (a) delovanje v skladu z zakonodajo ali pravnimi postopki; (b) ščitenje in varovanje pravic ali lastnine spletnega mesta in podjetja, ter za (c) delovanje v nujnih okoliščinah za varovanje osebne varnosti uporabnikov spletnega mesta ali javnosti.

SPLOŠNI POGOJI PREJEMANJA E-NOVIC

S prijavo se strinjate s pogoji prejemanja e-novic spletnega mesta femalesacademy.com.

S prijavo na e-novice na spletni strani femalesacademy.com prejemnik dovoli Karmen Bezget, Females Academy, Karmen Bezget s. p., svetovanje in izobraževanje, zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1).

Upravljavec bo podatke, ki jih pridobi pri prijavi na spletni strani femalesacademy.com, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • pošiljanje e-novic po e-pošti;
 • pošiljanje e-poštnih sporočil z informacijami o novostih, dogodkih, ponudbah in ugodnostih,
 • največ 15 krat mesečno;
 • komuniciranje v zvezi z e-novicami ali naročilom;
 • za morebitno izvedbo nagradne igre s sodelujočimi po e-pošti;
 • statistične in tržne analize; segmentacija uporabnikov; sledenje klikom in odpiranjem
 • e-pošte za izboljševanje in personalizacijo vsebine e-pošte;

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

SPLOŠNA UREDBA EU O VARSTVU PODATKOV, KI DOLOČA NOVA PRAVILA GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Cilj Splošne uredbe o varstvu podatkov je omogočiti prebivalcem nadzor nad njihovimi osebnimi podatki in poenotiti ter dvigniti raven varstva osebnih podatkov v EU.

Z razvojem digitalne dobe, ki vključuje pojav široke uporabe interneta, družabnih omrežij, pametnih telefonov in aplikacij ter digitalizacijo praktično vseh področij našega življenja, se je izjemno povečal obseg zbiranja in pospešil pretok informacij o posameznikih.

Posameznikom je lažje slediti, jih profilirati in te informacije uporabiti v različne namene, zato je treba okrepiti pravice posameznikov.

Nastale spremembe so pripeljale do sprejema novega predpisa, ki v zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavlja poenoteno in usklajeno ukrepanje v vseh državah članicah. To bo imelo za posledico enostavnejšo in enako varstvo pravic vseh ljudi v EU, tudi v primeru, ko naše podatke sistematično zbirajo tuja podjetja, ki nudijo blago ali storitve posameznikom v EU oziroma spremljajo njihovo vedenje, kolikor to poteka v EU.

Posamezniki naj bi bili na jasen in razumljiv način obveščeni o tem, kako in za kakšen namen se obdelujejo naši osebni podatki.

Več informacij o novi uredbi EU si lahko preberete tukaj.

VPRAŠANJA IN REŠEVANJE SPOROV

Podjetje lahko občasno posodobi to izjavo o varstvu zasebnosti, zato vas poziva, da jo redno pregledujete in ste tako vselej na tekočem, kako so zaščiteni vaši podatki. Datum zadnje posodobitve je naveden tik pod naslovom »Izjava o varstvu zasebnosti«.

Če imate kakršno koli vprašanje glede varstva zasebnosti in varovanja zaupnosti vaših podatkov, pišite na elektronski naslov karmen.bezget@femalesacademy.com. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Če tudi potem ne boste zadovoljni s to izjavo in režimom varstva zasebnosti, vas bomo prosili, da prenehate uporabljati spletno mesto, saj si ne želimo, da bi bili zaradi česarkoli nezadovoljni.

Izjava o varstvu zasebnosti je podvržena zakonodaji Republike Slovenije.

Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.

Če je kateri koli del te izjave o varstvu zasebnosti določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se šteje, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek izjave o varstvu zasebnosti pa ostane v veljavi.